Addon 2x Thread starter reply only - Chỉ người tạo chủ đề trả lời cho XenForo 2 2.1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Thread starter reply only - Chỉ người tạo chủ đề trả lời cho XenForo 2 2.1

Chỉ cho phép người tạo chủ đề và các nhóm người dùng được chọn có thể trả lời trong chủ đề.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:
  • Chỉ có người tạo chủ đề và nhóm người dùng phụ được chọn mới được phép trả lời.
  • Tất cả phrase bắt đầu với threadstarterreplyonly_ để thuận tiện cho bạn.
Template modifications:

Theo mặc định, các nhóm người dùng Moderating và Administrative được phép trả lời. Nếu bạn muốn cho phép một nhóm người dùng khác, bạn sẽ cần chỉnh sửa các Template modifications. Để chỉnh sửa Template modifications, bạn cần bật chế độ Development.

Thêm đoạn code sau vào tệp config.php của bạn:
Mã:
$config['development']['enabled'] = true;

Khi bạn đã bật chế độ Development, hãy chỉnh sửa Template modifications. Tìm đoạn code sau:
Mã:
<xf:elseif is="{{$xf.visitor.isMemberOf([3,4])}}" />

thêm ID nhóm người dùng bổ sung sau 3,4. Hãy chắc chắn tách mỗi số bằng dấu phẩy. Làm điều này cho cả Template modifications.

Lưu ý: đảm bảo xóa dòng chế độ Development trong tệp config.php sau khi bạn chỉnh sửa xong các Template modifications.

Hỏi và đáp:

Q: Làm cách nào để tôi có thể cảnh báo người dùng rằng họ cần phải là tác giả chủ đề để trả lời?
A: Tạo thông báo.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-ThreadStarterReplyOnly-2.1.zip
    16 KB · Lượt xem: 2

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top