Tutorial 2x Thread view/reply count - Số lượt xem/trả lời chủ đề XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,673
Thread view/reply count - Số lượt xem/trả lời chủ đề XenForo 2

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị số lượt xem và trả lời trong mô tả chủ đề.

Cách làm:
 • Vào Admin CP > Appearance > Templates > thread_view
Tìm:
HTML:
<a href="{{ link('threads', $thread) }}" class="u-concealed"><xf:date time="{$thread.post_date}" /></a>
    </li>

Thêm bên dưới (chọn một trong 2 đoạn code sau):

Số đầy đủ, không có dấu phẩy:
HTML:
<li title="Replies">
      <i class="fa--xf far fa-reply" aria-hidden="true" title="Replies"></i>
      <span class="u-srOnly">Replies</span>
      {$thread.reply_count}
    </li>

    <li title="Views">
      <i class="fa--xf far fa-eye" aria-hidden="true" title="Views"></i>
      <span class="u-srOnly">Views</span>
      {$thread.view_count}
    </li>

Số đầy đủ, có dấu phẩy:
HTML:
<li title="Replies">
      <i class="fa--xf far fa-reply" aria-hidden="true" title="Replies"></i>
      <span class="u-srOnly">Replies</span>
      {$thread.reply_count|number}
    </li>

    <li title="Views">
      <i class="fa--xf far fa-eye" aria-hidden="true" title="Views"></i>
      <span class="u-srOnly">Views</span>
      {$thread.view_count|number}
    </li>

Số rút gọn:
HTML:
<li title="Replies">
      <i class="fa--xf far fa-reply" aria-hidden="true" title="Replies"></i>
      <span class="u-srOnly">Replies</span>
      {$thread.reply_count|number_short}
    </li>

    <li title="Views">
      <i class="fa--xf far fa-eye" aria-hidden="true" title="Views"></i>
      <span class="u-srOnly">Views</span>
      {$thread.view_count|number_short}
    </li>

Ảnh chụp màn hình

248670-3cc2a6c5e6213934fcc77c616d01a425.png

Số đầy đủ, không có dấu phẩy

248669-169ca561b2df1f0f2e566b4dbd9b4d27.png

Số đầy đủ, có dấu phẩy
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom