Addon 2x [BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0
Cấp cho người dùng và phân loại là hai nhiệm vụ lớn của quản trị viên. Và nếu trang web của bạn giống như một xã hội thu nhỏ, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sẽ cấp tín dụng cho những người dùng có ảnh hưởng đến những người khác, những người rất tích cực và đã đóng góp một lượng lớn nội dung hoặc đóng vai trò chính trong cộng đồng của bạn.

Credits Premium là một hệ thống điểm tiên tiến sử dụng điểm ảo. Add-on thực sự cho phép tạo và quản lý tất cả các điểm của người dùng thông qua sự kiện sắp diễn ra trong cộng đồng. Quản trị viên có quyền quyết định số lượng điểm mà người dùng có thể nhận được từ các sự kiện của họ, để kiếm hoặc đổi điểm trong các sự kiện. Add-on này cũng cung cấp các công cụ phù hợp để quản lý và cũng để lưu trữ tất cả nhật ký của tất cả các giao dịch, báo cáo, số liệu thống kê về số credit của các thành viên theo ngày, tuần hoặc tháng.

Quyền truy cập của quản lý credit là không giới hạn, điều này mang lại động lực lớn cho người dùng tích cực hơn trong trang web của bạn và khuyến khích họ đóng góp cho cộng đồng. Với sự gia tăng của Blockchain và Cách mạng Công nghiệp 4.0, add-on này là cần thiết, đặc biệt khi trang web của bạn cung cấp giải pháp liên quan đến công nghệ BlockChain hoặc tiền tệ Bitcoin. Một trong những lợi thế lớn nhất của add-on là nó có thể tích hợp với các loại tiền tệ đó mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra, với nhiều chức năng, add-on này hứa hẹn sẽ là một add-on bắt buộc phải có trên trang web XenFofo của bạn.

Xin lưu ý rằng không nâng cấp add-on này từ Credit Premium cho XenForo 1 trực tiếp. Trên phiên bản XenForo 2, add-on này cung cấp công cụ import cho phép bạn nhập dữ liệu từ phiên bản XenForo 1.

- Currency Management

+ Supports unlimited types of current currencies (for example: Gold, Silver,...)
+ Automatically converts currency due to the update-current currency exchange rate at the moment of transaction when transferring between different currencies.
+ Prefix, suffix and decimal places support for displaying purposes fitting with each system.
+ Choose user groups to use Currency.
+ Allow the minus unit number of currencies.
+ Turn on/off type of currencies.
+ Arrange the order of showing currencies.
- Event Management

+ Allows to create events due to a specific currency
+ Creates different and specific title and description for each event, helps the administrators and the user to distinguish among different events.
+ To modify amounts of credits that has been added/subtracted every time the event has been executed.
+ To modify quickly index figures of event right in the events list’s page (Active status, Alert, Moderate Deposit Transaction and Amount of Credits)
+ Allow to import/export one or many events due to specific currency.
+ Each event will be enabled or disabled, in regard of which groups of member that the event will be applied, or the amount of credit earned when the event happens.
- Transaction Management

+ All events are recorded and queued for performance assessment.
+ Transaction system has been optimized for performance assessment.
+ Support all the options for transactions: Transaction status (Pending, Completed or Reverted).
+ Powerful Transaction filter: Searching by currencies, events, who organized, who attended, who triggered this transaction or even the transaction ID.
+ Allow to have untraceable transaction to some users.
+ Search Transaction System: Finding based on criteria like currencies, event, user ID, trigger user ID, transaction status, date…

- Credits Admin tool

+ Reset User credits/Delete transactions due to criteria of users
+ The admin could revert all transactions or clear all users’ credit points.
+ Allow to import credits from [AD] Credits system, DragonByte Tech: Credits (Pro), Brivium – Credits Premium, Trophy points to [MJ] Credits add-on.
+ You can rebuild daily statistic in case some data may not be rebuilt retroactively.
+ Allows you to install jobs for Birthday events and daily statistic.
+ Support widgets allowing displaying public information of users, and widgets displaying the list of richest users anywhere.
- Credits Statistic

+ Dashboard for Statistic:
+ Statistical all the credit points inside the forum due to currencies
+ Total amount of transactions of total forum
+ The total amount of transactions which are waiting for submitted
+ Wallet Statistic: The statistic of graph form for currency in regard of the quantity and the value
+ Daily/Weekly/Monthly Statistics and Date Range Statistic: Statistic for Currency Earned, Currency Spent in graphical form. So the administrator could easily see the changing among different currencies.
- Events (Event organization is how you let members earn credits. You can create as many events for each of the event definitions as you want.)

+ Daily Login: Assigns points for each daily login.
+ Register: Assigns points for new users.
+ Exchange: Allows users to convert between different currencies. Tax and fee could also be applied to these type of events.
+ Transfer: Allows users to transfer the credit points to another user in the forum/community. Fee and taxes apply for these events. So the organizer could choose the target members to apply this event.
+ Birthday: Assigns points to the member whose birthday is the day displayed on the system
+ Upload/ Delete Avatar: Assigns or remove the credits when a member upload/delete avatar.
+ Follow/ Unfollow: Assigns or remove the credits when a member follow/unfollow someone.
+ Get/ Lost Follower: Assigns or remove the credits when a member get/lost follower someone.
+ Update Status: Assigns credits when member update status.
+ New Profile Post: Assigns credits when a member’s new post or new comment on other member's wall.
+ Profile Post Deleted: Assigns credits member's post get permanently deleted
+ Receive Profile Post: Assigns credits when someone new post or new comment on the user's profile page.
+ Lose Profile Post: Assigns credits when profile posts/ comments on the user's profile page get permanently deleted.
+ Like/ Unlike Profile Post: Assigns or remove the credits when a user like/unlike a profile post.
+ Receive/ Lose Profile Post Like: Assigns or remove the credits when a user receive/lose profile post like.
+ Create Conversation: Assigns credits when a user creates new conversation.
+ Join the Conversation: Assigns/Remove credits when a user creates new conversation.
+ Leave Conversation: Assigns credit when a user leaves a conversation.
+ Reply Conversation: Assigns credits when a user replies to a conversation.
+ Receive Conversation Reply: Assigns credits when a user receives a reply in the conversation.
+ Create New Thread: Events allowing to assign credit to users when they create a new thread in one or many specific forums.
+ Thread Get Deleted: Event allowing to assign credits to users when their threads have been deleted in one or many specific forums.
+ Receive Thread Reply: Event allowing to assign credits to users when their threads get Reply(s) in one or many specific forums.
+ Loose Thread Reply: Event allowing to assign credits to users when their threads have been deleted (Permanently delete form) in one or many specific forums.
+ View Thread: Event allowing to assign credits to users when they see a thread in one or many specific forums.
+ Receive Thread View: Event allowing to assign credits to users when someone sees their thread in one or many specific forums.
+ Thread Sticky/ Unsticky: Event allowing to assign credits to users when their threads have been marked (Sticky) or unmarked (Unsticky) in one or many specific forums.
+ Watch/ Unwatch Thread: Assigns or remove the credits when a user watches/ unwatched a thread in one or many specific forums.
+ Receive/ Loose Thread Watch: Assigns or remove the credits when a user receive/ lose a thread watch in one or many specific forums.
+ Create New Poll: Assigns credits when a user creates a poll.
+ Poll Deleted: Assigns or Remove credits when poll in a user’s thread get deleted.
+ Vote Poll: Assigns points to the user after he responded to a poll.
+ Receive Poll Vote: Assigns credits when a poll of a user gets a vote.
+ New Post: Assigns credits when a user creates new post in the thread at the specific forums.
+ Post Get Deleted: Assigns credits when a post of user was deleted in the thread at the specific forums.
+ Like/ Unlike Post: Assigns or remove the credits when a user like/unlike a post in the thread at the specific forums.
+ Receive/Lose Post Like: Assigns or remove the credits when a user receive/lost a post like in the thread in the specific forums.
+ Report Post: Assigns credits when a user reports a post in the thread in the specific forums. (You can use positive or negative values.)
+ Receive Post Report: Assigns or remove the credits when a user receives post report in the thread at the specific forums.
+ Upload Attachment: Assigns points when a user upload new attachments.
+ Delete Attachment: Assigns or remove points when a user’s attachment was deleted.
+ Download Attachment: Assigns credits for users when they download attachments in one or many specific forms (File extensions)
+ Attachment Get Download: Assigns credits for users when they download attachments in one or many specific forms (File extensions)

01_option.png02_permission.png03_statistics.png04_list_currencies.png05_users_credits.png06_list_transactions.png07_edit_transaction.png08_list_events.png09_import_event.png10_create_event.png11_edit_event.png12_event_exchange.png13_reset_credits.png14_import_credits.png15_import_options.png16_cron_entries.png17_rebuild_daily_statistic.png18_richest_member_widget.png19_balance_widget.png20_widgets.png21_overview.png22_send_credits.png23_alert_prefecences.pngupload_2020-3-24_15-0-27.pngScreenshot_20200324-212818_Chrome.jpgScreenshot_20200324-212810_Chrome.jpgcYh2JZt.pngupload_2020-4-21_0-38-31.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • MJ-Credits-1.1.0.zip
    125.1 KB · Lượt xem: 33

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom