Tutorial 2x Change XFMG rating from "stars" - Thay đổi biểu tượng xếp hạng XFMG XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,909
Change XFMG rating from "stars" - Thay đổi biểu tượng xếp hạng XFMG XenForo 2

Thêm CSS vào extra.less -------- hướng dẫn này sử dụng font awesome, nhưng một liên kết hình ảnh cũng nên hoạt động? Đảm bảo thay đổi phần tên biểu tượng và một lần nữa đối với code style và outline tùy thích.
Less:
/*ratings icon change*/
.ratingStars-star:before, .br-theme-fontawesome-stars .br-widget a:after, .button.button--icon--rate>.button-text:before, a.button.button--icon--rate>.button-text:before {
    content: "FONTAWESOME_CODE_HERE"!important;
    text-shadow:0 1px 1px black, 0 -1px 1px black, 1px 0 1px black, -1px 0 1px black;
}
.ratingStars-star.ratingStars-star--full:before, .br-theme-fontawesome-stars .br-widget a.br-active:after, .br-theme-fontawesome-stars .br-widget a.br-selected:after {
    color: #49a900!important;
    text-shadow:0 1px 1px black, 0 -1px 1px black, 1px 0 1px black, -1px 0 1px black;
}

- Thay đổi cụm từ
Thực hiện tìm kiếm phrase cho "star(s)" và chỉ có một kết quả ;)

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom