Addon 2x Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.7

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,668
Country flag - Cờ quốc gia XenForo 2.2 1.7

Hiển thị cờ quốc gia trong block message user info.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpgpic004.jpg
Tính năng:
  • Tùy chọn quyền riêng tư cho phép các thành viên không hiển thị cờ quốc gia của họ.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng countryflag_ để thuận tiện cho bạn.
Bước thiết lập 1:

Tạo thư mục /misc trong thư mục gốc của bạn.

Bước thiết lập 2:

Sao chép thư mục flags từ thư mục add-on vào thư mục /misc.

Ví dụ: https://domain.com/misc/flags

Thiết lập bước 3:

Lấy key Ipstack API của bạn bằng liên kết sau:

https://ipstack.com/

Thiết lập bước 4:

Cập nhật trang Tùy chọn bằng key Ipstack của bạn.

Bước thiết lập 5:

Cấp quyền cho nhóm người dùng để xem cờ quốc gia:

Registered = Yes
Unregistered / Unconfirmed = Yes

Thiết lập bước 6:

Chạy mục nhập Cron cho cờ quốc gia theo cách thủ công, điều này chỉ bắt buộc khi thiết lập ban đầu. Mục nhập Cron sẽ chạy mỗi ngày một lần vào lúc 12:00 SA UTC.

Sửa đổi cơ sở dữ liệu:

Add-on này sẽ tạo hai cột trong bảng xf_user của bạn:
  • andy_country_flag_name
  • andy_country_flag_display
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-CountryFlag-1.7.zip
    380.7 KB · Lượt xem: 20

Top Bottom