Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,068
Được Like
8,893
Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.4

Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất.

Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan trọng.

Theo mặc định, tất cả các thành viên sẽ nhận được tóm tắt hàng ngày. Nếu thành viên không muốn nhận tóm tắt hàng ngày, họ có thể hủy đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong tab khách truy cập.

pic001.jpg

Email tóm tắt hàng ngày

pic002.jpg

Trang Option

pic003.jpg

Liên kết trong tab Visitor

pic004.jpg

Trang Subscribe/Unsubscribe
Tính năng:
  • Theo mặc định, chỉ những thành viên đã đăng nhập trong vòng 30 ngày mới nhận được tóm tắt hàng ngày. Điều này có thể được điều chỉnh trong trang Option.
  • Tùy chọn để loại trừ các diễn đàn.
  • Tùy chọn để thay đổi số lượng chủ đề được gửi trong email.
  • Tùy chọn để gửi email thử nghiệm.
  • Thêm liên kết vào tab khách truy cập.
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng dailydigest_ để thuận tiện cho bạn.
Thay đổi cơ sở dữ liệu:
  • Add-on này sẽ thêm một trường có tên andy_daily_digest_opt_out vào bảng xf_user của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-DailyDigest-1.4.zip
    22.3 KB · Lượt xem: 5

Top Bottom