Addon 2x Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.8

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,671
Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.8

Kiểm tra đăng ký mới cho các tài khoản trùng lặp.

Nếu đăng ký mới được phát hiện có cùng IP và tác nhân người dùng với thành viên đã đăng nhập trong 24 giờ qua, quản trị viên sẽ nhận được email cho biết khả năng có tài khoản trùng lặp.

pic001.jpgpic002.jpg
Tính năng:
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng duplicateaccountcheck_ để thuận tiện cho bạn.
Thiết lập:
  • Đi tới trang tùy chọn và nhập trường "Email to username".
Thay đổi cơ sở dữ liệu:
  • Add-on này sẽ thêm một bảng có tên 'andy_duplicate_account_check' vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-DuplicateAccountCheck-2.8.zip
    18.9 KB · Lượt xem: 22

Top Bottom