Language 2x French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2 1.0.1

Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Featured Threads Slider của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • language-Francais-Featured-Threads.zip
    3.9 KB · Lượt xem: 0
  • language-Francais-Featured-Threads-1.0.1.zip
    3.9 KB · Lượt xem: 1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top