Addon 2x Limit Language Usage - Giới hạn sử dụng ngôn ngữ cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Limit Language Usage - Giới hạn sử dụng ngôn ngữ cho XenForo 2 2.0.40

Dựa vào add-on XenForo 1.x để hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ nên chúng tôi đã thực hiện phiên bản cho XenForo 2.

Nếu bạn muốn sử dụng một gói ngôn ngữ riêng biệt, có thể chỉ cho ACP, và bạn muốn ẩn nó cho khách truy cập, bạn sẽ có thể làm điều này.


QuickChoice.png


LanguageOptions.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • -XenDACH-LimitLanguageUsage-1.0.0.zip
  9.3 KB · Lượt xem: 2
 • -XenDACH-LimitLanguageUsage-2.0.1.zip
  170.7 KB · Lượt xem: 2
 • -XenDACH-LimitLanguageUsage-2.0.2.zip
  382.2 KB · Lượt xem: 3
 • XenDACH-LimitLanguageUsage-2.0.3.zip
  16.8 KB · Lượt xem: 5
 • XenDACH-LimitLanguageUsage-2.0.40.zip
  17 KB · Lượt xem: 4

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,735
Update phiên bản 2.0.40
 

Top Bottom