Language Persian (Farsi) Translation of Xenforo - Bản dịch tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) cho Xenforo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Persian (Farsi) Translation of Xenforo - Bản dịch tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) cho Xenforo 1.0.0

Đây là bản dịch tiếng Ba Tư cho XenForo.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Tư
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • language-Farsi.zip
    221.1 KB · Lượt xem: 2
Top Bottom