Tutorial 2x Thread List Cover Photo - Ảnh bìa trong danh sách chủ đề XenForo 2.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,410
Được Like
12,633
Thread List Cover Photo - Ảnh bìa trong danh sách chủ đề XenForo 2.2

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiển thị ảnh bìa chủ đề trong danh sách chủ đề. Nó sẽ sử dụng hình ảnh đầu tiên trong chủ đề của bạn, cho dù được liên kết trực tiếp hay đính kèm. Nếu chủ đề không có ảnh bìa, chủ đề này sẽ sử dụng hình đại diện của người tạo chủ đề.

Cách làm:
 1. Vào Admin CP > Appearance > Templates > thread_list_macros
 2. Vào Admin CP > Appearance > Templates > extra.less
Chi tiết bước 1:
Tìm:
Mã:
<xf:avatar user="$thread.User" size="s" defaultname="{$thread.username}" />

Thay bằng:
Mã:
      <xf:if is="$thread.cover_image">
      <a href="{{ link('threads' . (($thread.isUnread() AND !$forceRead) ? '/unread' : ''), $thread) }}" class="structItem-cell structItem-cell--icon search_articles_thread" style="background-image: url('{$thread.cover_image}')">&nbsp;</a>
      <xf:else />
        <xf:avatar user="$thread.User" size="s" defaultname="{$thread.username}" />
        </xf:if>

Chi tiết bước 2:
Thêm đoạn code sau vào extra.less:
Mã:
.search_articles_thread {
  border-radius: 50%;
  width: 36px !important;
  height: 36px;
  display: inline-block;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  overflow:hidden;
}

joyfreak-thread-cover.png

Demo
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom