Tutorial 2x Thread List Cover Photo - Ảnh bìa trong danh sách chủ đề XenForo 2.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Thread List Cover Photo - Ảnh bìa trong danh sách chủ đề XenForo 2.2

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiển thị ảnh bìa chủ đề trong danh sách chủ đề. Nó sẽ sử dụng hình ảnh đầu tiên trong chủ đề của bạn, cho dù được liên kết trực tiếp hay đính kèm. Nếu chủ đề không có ảnh bìa, chủ đề này sẽ sử dụng hình đại diện của người tạo chủ đề.

Cách làm:
 1. Vào Admin CP > Appearance > Templates > thread_list_macros
 2. Vào Admin CP > Appearance > Templates > extra.less
Chi tiết bước 1:
Tìm:
Mã:
<xf:avatar user="$thread.User" size="s" defaultname="{$thread.username}" />

Thay bằng:
Mã:
      <xf:if is="$thread.cover_image">
      <a href="{{ link('threads' . (($thread.isUnread() AND !$forceRead) ? '/unread' : ''), $thread) }}" class="structItem-cell structItem-cell--icon search_articles_thread" style="background-image: url('{$thread.cover_image}')">&nbsp;</a>
      <xf:else />
        <xf:avatar user="$thread.User" size="s" defaultname="{$thread.username}" />
        </xf:if>

Chi tiết bước 2:
Thêm đoạn code sau vào extra.less:
Mã:
.search_articles_thread {
  border-radius: 50%;
  width: 36px !important;
  height: 36px;
  display: inline-block;
  background-position: center;
  background-size: cover;
  overflow:hidden;
}

joyfreak-thread-cover.png

Demo
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top