Addon 2x Thread Titles - Tiêu đề chủ đề cho XenForo 2.2 1.0.3 Beta 3

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Thread Titles - Tiêu đề chủ đề cho XenForo 2.2 1.0.3 Beta 3

Tiêu đề quá dài​

Theo mặc định, tiêu đề chủ đề được định dạng như "Thread title | Board title". Nếu tiêu đề chủ đề quá dài (hơn 70 ký tự), addon sẽ áp dụng sửa đổi mẫu biến "Thread title | Board title" thành "Thread title". Ngoài ra, nó hiển thị trong ACP một danh sách các tiêu đề chủ đề dài hơn 70 ký tự ngay cả sau khi bỏ phần " | Board title" (để chỉnh sửa tiêu đề thủ công).

Tiêu đề quá ngắn​

Danh sách các chủ đề (để chỉnh sửa tiêu đề thủ công) có độ dài tiêu đề nhỏ hơn một số cụ thể. Cho đến nay nó được đặt thành "50 - Board title length". Từ một giả định rằng tiêu đề chủ đề phải dài từ 50 đến 70 ký tự. Nhưng bây giờ có thể thấy rằng các tiêu đề hoàn toàn bình thường được liệt kê là quá ngắn. Sẽ được thay đổi trong bản cập nhật tiếp theo.

1.jpg2.jpg
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • AV-ThreadTitles-1.0.3 Beta 3.zip
    12.2 KB · Lượt xem: 6

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top