Tutorial 2x [XFRM] Donation Button for Resources - Nút đóng góp cho tài nguyên của XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,549
Được Like
9,543
[XFRM] Donation Button for Resources - Nút đóng góp cho tài nguyên của XenForo 2

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sửa đổi template và thêm nút đóng góp vào tài nguyên của mình được ghép nối với các trường tùy chỉnh.

Những gì bạn sẽ đạt được

c-X3c1tVTuuQ1j-9m5eYug.png

1. Tạo trường tùy chỉnh mới:

Nếu không tạo trường tùy chỉnh mới, hướng dẫn này sẽ không hoạt động.
Đảm bảo sao chép chính xác các tùy chọn sau khi tạo trường tùy chỉnh mới.
 • Field ID: donation_btn
 • Field type: Single-line text box
 • Value match requirements: URL
Bất kỳ tùy chọn khác có thể được điền vào theo cách bạn muốn.
Khi đã hoàn tất, hãy lưu nó.

2. Chỉnh sửa template:

Nếu bạn muốn sử dụng biểu tượng trái tim như trong ảnh minh họa, bạn cần sửa đổi một template.

Appearance -> Templates -> core_button.less

Trong dòng 136 thêm đoạn mã này:
Mã:
&--donate { .m-buttonIcon(@fa-var-heart, 1em); }

Bây giờ chúng ta sẽ thêm nút:
Trong AdminCP, hãy truy cập: Appearance -> Templates -> AddOn: Resource Manager

Trong dòng 223 sau <xf:contentcheck> dán đoạn mã này:
Mã:
                <xf:if is="$resource.custom_fields.donation_btn">
                  <xf:button href="{$resource.custom_fields.donation_btn}" class="button--cta button--icon button--icon--donate button--fullWidth" target="_blank">Donate</xf:button>
                </xf:if>

Vậy là xong.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom