Addon 2x [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
[XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5

Add-on thêm huy hiệu cho người dùng đã xác minh trong số người dùng đã đăng ký.
Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển sang trạng thái người dùng đã được xác minh trên trang Thành viên.

1558279397783.png
Đừng quên quyền của người dùng! ..

1558280261068.png
Chỉnh sửa người dùng bạn đã chỉ định làm người dùng đã xác minh.

1558280781987.png
Bạn có thể truy cập danh sách những người dùng đã được xác minh từ các liên kết được liên kết với Trang Thành viên.

1558280693476.png


1558277920507.png

Huy hiệu xác minh đang hoạt động trong tất cả các miền.

1558278891456.png
XenForo là hợp pháp và được thử nghiệm với các plugin của bên thứ ba.

1558278972959.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • XENTR-VerifiedUser-1.0..zip
    34.5 KB · Lượt xem: 33

Top Bottom