Communication

XenForo cung cấp cho bạn một số cách để giao tiếp với người dùng của bạn, từ trên trang, thu hút sự chú ý như Notices (Thông báo), công cụ gửi email cho cá nhân người dùng.

Notices (Thông báo)

Notices (Thông báo) là tin nhắn được phát tới người dùng trên tất cả các trang, cho phép bạn thông báo cho khách truy cập của mình thông tin quan trọng.

Chúng có dạng tiêu đề và thông điệp, trong đó bạn có thể sử dụng code HTML. Bạn cũng có thể cá nhân hóa tin nhắn bằng cách sử dụng {name} trong HTML, sẽ được thay thế bằng tên của người dùng đang xem tin nhắn.

Bạn có thể hiển thị hình ảnh với mỗi thông báo, hình đại diện của riêng người dùng xem hoặc hình ảnh tùy chỉnh bằng cách sử dụng công cụ Display Image.

Để phù hợp với kích thước màn hình nhỏ hơn, bạn có thể ẩn thông báo nếu chiều rộng màn hình giảm xuống dưới một trong các tùy chọn trong phần Visibility.

Notices (Thông báo) có thể là Block, Floating, hoặc Fixed - các tùy chọn Notice Type kiểm soát cách thức và vị trí của thông báo được hiển thị và phải được đặt theo mức độ quan trọng của thông báo. Bạn có thể chỉ định kiểu dáng của mỗi thông báo nổi để phù hợp với thông báo bằng cách sử dụng công cụ Display Styling. Một loạt các kiểu được cung cấp, hoặc bạn có thể sử dụng CSS tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách nhập tên class và sau đó có tham chiếu đến các quy tắc CSS của riêng bạn.

  • Block Notices (Thông báo) được hiển thị ở đầu trang, bên dưới thanh navigation chính. Chúng được hiển thị cho đến khi chúng được loại bỏ.
  • Floating Notices (Thông báo) được hiển thị nổi trên nội dung ở góc dưới cùng bên phải. Chúng ít xâm nhập đáng kể hơn block lớn và các loại di chuyển.
  • Fixed Notices (Thông báo) có chiều rộng đầy đủ và cố định ở cuối trang.

Notices (Thông báo) của bạn có thể được thiết lập là có thể loại bỏ, cho phép người dùng nhấp vào mục đóng trên mỗi thông báo để ẩn nó khỏi chế độ xem khi họ đã đọc nó. Người dùng có thể xem xét thông báo bị loại bỏ trong khu vực tài khoản của riêng họ.

Cho Notices (Thông báo) nổi, bạn có thể yêu cầu thông báo tự động loại bỏ khi thông báo đã bị mờ. Điều này rất hữu ích cho thông báo cần phải được đọc một lần và không quan trọng.

Thứ tứ hiển thị của Notices (Thông báo) xác định vị trí của chúng so với các vị trí Notices (Thông báo) khác cùng loại. Notices (Thông báo) có giá trị thứ tự hiển thị cao hơn sẽ hiển thị trước Notices (Thông báo) có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Notice criteria (Tiêu chí thông báo)

Notices (Thông báo) có thể được hiển thị theo điều kiện, dựa trên lựa chọn tiêu chí từ các tab bổ sung trong trình soạn thảo thông báo.

Ví dụ: bạn chỉ có thể hiển thị thông báo cho khách/người dùng chưa đăng ký bằng cách chọn User is a guest dưới phần User Criteria.

Để biết thêm thông tin về tiêu chí, hãy xem phần Criteria của hướng dẫn này.

Contact users (Liên hệ với người dùng)

Có ba phương pháp mà người dùng có thể liên lạc trực tiếp: Alerts, EmailMessages.

Mỗi phương pháp này đều sử dụng criteria để xác định chính xác người dùng nào sẽ được liên hệ.

Alert users (Cảnh báo người dùng)

Phương thức này sẽ tạo ra một cảnh báo chứa thông điệp của bạn, và hiển thị nó cùng với các thông báo khác của người dùng đích, bao gồm cảnh báo trả lời cho chủ đề của họ, tin nhắn được đăng trên trang hồ sơ của họ, v.v..

Khi tạo cảnh báo, bạn có thể chỉ định URL mà người dùng nhận sẽ được chuyển hướng khi họ nhấp vào cảnh báo, cùng với thông báo được sử dụng cho nội dung văn bản cảnh báo.

Phương thức cảnh báo là cách xâm nhập tối thiểu đểliên hệ với người dùng, nhưng cũng có thể người dùng có nhiều cảnh báo chưa đọc có thể bỏ lỡ tin nhắn bạn gửi.

Email users (Email người dùng)

Phương thức email sẽ tạo một email và gửi cho tất cả người dùng phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định. Bạn có thể gửi một email văn bản thuần túy hoặc một email HTML đầy đủ.

Để tạo ra một cái nhìn nhất quán cho email của bạn, bạn có thể tùy chọn wrap nó trong wrapper email hệ thống XenForo chuẩn.

Bạn cũng có thể bao gồm liên kết hủy đăng ký với email của bạn, trong trường hợp bất kỳ người dùng nào không muốn nhận thêm bất kỳ email nào thuộc loại này.

Cuối cùng, bạn có thể chọn không thực sự gửi email, nhưng thay vì chỉ tạo danh sách địa chỉ email khớp với tiêu chí bạn chỉ định, để gửi thư bằng hệ thống email khác, bên ngoài XenForo.

Message users (Tin nhắn người dùng)

Phương thức liên lạc cuối cùng tương tự như phương pháp email, nhưng thay vì gửi email, phương thức này sẽ chèn cuộc trò chuyện mới với từng người dùng được nhắm mục tiêu theo tiêu chí, chứa thông điệp bạn nhập.

Để ngăn hộp thư đến của riêng bạn nhận được một loạt các thư trả lời, bạn có thể khóa các cuộc trò chuyện ngay khi chúng được gửi, mà về cơ bản sẽ biến chúng thành các thư chỉ đọc.

Nếu bạn không khóa cuộc trò chuyện, bạn có thể tùy ý rời khỏi cuộc trò chuyện và bỏ qua các câu trả lời trong tương lai hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện và chấp nhận các trả lời trong tương lai..

Help pages (Trang trợ giúp)

Trong khi đó thì Help pages (Trang trợ giúp) không cho phép bạn liên hệ trực tiếp với người dùng, chúng là phương tiện mà bạn có thể truyền đạt thông tin hữu ích cho khách truy cập của mình.

Trình quản lý Help pages liệt kê tất cả Help pages (Trang trợ giúp) có sẵn, và cho phép bạn thêm các trang mới, chuyển đổi tính khả dụng của các trang hiện có và xóa các trang.

Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp)

Nhấp vào tiêu đề của trang trợ giúp sẽ mở Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp).

Title and description (Tiêu đề và mô tả)

Tiêu đề và mô tả sẽ được hiển thị ở đầu trang trợ giúp và trong trình quản lý trang trợ giúp.

URL portion (Một phần URL)

Một chuỗi văn bản ngắn được nhập vào đây sẽ đóng vai trò là liên kết đến trang trợ giúp này. Ví dụ: một phần URL của 'getting-started' sẽ dẫn đến một liên kết /help/getting-started, và sẽ tải trang bạn tạo hoặc chỉnh sửa bằng cách sử dụng Help page editor (Trình soạn thảo trang trợ giúp).

Display order (Thứ tự hiển thị)

Giá trị thứ tự hiển thị ra lệnh trong trang điều hướng trợ giúp, trang sẽ xuất hiện. Các trang có giá trị thứ tự hiển thị cao hơn sẽ xuất hiện sau các trang có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Page content (Trang nội dung)

Sử dụng hộp này để nhập HTML cho trang của bạn. XenForo có đầy đủ cú pháp template có thể được sử dụng ở đây, vì trang có hiệu quả sẽ được lưu dưới dạng template.

PHP callback

Để nâng cao Help pages (Trang trợ giúp), bạn có thể có các biến tạo code PHP cho template trang trợ giúp của bạn. Điều này là rất mạnh mẽ, nhưng không phải là một lựa chọn dễ dàng cho những người không phải là nhà phát triển.