Content

Content mô tả tất cả dữ liệu do người dùng tạo trong toàn bộ hệ thống XenForo, bao gồm các chủ đề và bài đăng được tạo trong diễn đàn. Phần lớn nội dung này chia sẻ các cơ sở khác nhau để tăng cường, bao gồm gắn thẻ, biểu tượng mặt cười, thẻ và đánh dấu văn bản BB Code.

Smilies (Biểu tượng mặt cười)

Smilies, còn được biết là emoticons là những đồ vật nhỏ có thể được sử dụng để truyền đạt cảm xúc hoặc ý nghĩa trong nội dung văn bản. Trong khi việc sử dụng đã bị giảm đi do sự ra đời của Emoji, vẫn còn một nơi cho Smilies trong các diễn đàn, nơi kết hợp các văn bản cụ thể được tự động chuyển đổi thành hình ảnh mang tính biểu tượng. Các smilie phổ biến nhất được sử dụng là sự phối hợp của :), được thay thế bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười.

XenForo đi kèm với một bộ sưu tập các biểu tượng mặt cười mặc định và có thể được mở rộng để thêm bất kỳ số lượng biểu tượng mặt cười nào khác phù hợp với nhu cầu của diễn đàn của bạn. Trình quản lý smilie có thể được tìm thấy trong phần Smilies của admin control panel.

Trình quản lý Smilie

Tất cả các biểu tượng mặt cười hiện có sẵn để sử dụng được liệt kê trong trình quản lý smilie, cùng với tên của chúng và bất kỳ kết hợp văn bản nào có thể được sử dụng để kích hoạt chúng. Ví dụ: biểu tượng mặt cười Smile có thể được kích hoạt với bất kỳ :), :-) hay (:.

Bạn có thể xóa các biểu tượng mặt cười cá nhân khỏi hệ thống bằng cách sử dụng biểu tượng xóa hoặc có thể chỉnh sửa chúng bằng cách nhấp vào tên của chúng. Bạn có thể thêm biểu tượng mặt cười mới bằng cách nhấp vào nút Add New Smilie trên đầu của trang.

Categories (Chuyên mục)

Để dễ quản lý, các biểu tượng mặt cười trong XenForo có thể được gắn vào các chuyên mục smilie và trình quản lý sẽ hiển thị tất cả các biểu tượng mặt cười của bạn trong các chuyên mục tương ứng nếu bạn chọn sử dụng hệ thống này.

Import và export (Nhập và Xuất)

Nếu bạn đã xây dựng được một bộ sưu tập lớn các biểu tượng mặt cười và bạn muốn chia sẻ chúng, bạn có thể sử dụng công cụ Export trong trình quản lý smilie để làm như vậy. Tương tự, nếu bạn đã có được một bộ sưu tập các biểu tượng mặt cười từ một nguồn khác, bạn có thể nhập chúng vào hệ thống XenForo của riêng bạn bằng cách sử dụng công cụ Import.

Trình biên tập Smilie

Trong trình biên tập smilie, bạn có thể thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết cho biểu tượng mặt cười của mình. Các điều khiển quan trọng nhất, không rõ ràng được mô tả ở đây:

Text to replace (Văn bản để thay thế)

Sử dụng hộp này để nhập các kết hợp văn bản mà bạn muốn thay thế bằng biểu tượng smilie này. Nếu bạn muốn có nhiều kết hợp văn bản áp dụng cho một smilie, nhập từng chữ trên một dòng trong text box (hộp văn bản).

Chú thích

Văn bản kết hợp thành Smilies phải là duy nhất. Nếu bạn cố gắng áp dụng cùng một kết hợp cho nhiều hơn một smilie, hệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng văn bản kết hợp đã được sử dụng và ngăn bạn lưu dữ liệu smilie.

Image replacement URL (URL hình ảnh thay thế)

Nhập đường dẫn đến đồ họa biểu tượng smilie của bạn trong hộp này. Sử dụng một URL tuyệt đối có thể hữu ích ở đây, nhưng nếu bạn sử dụng một URL tương đối, nó phải tương đối so với thư mục chính của XenForo (index.php).

Chuyên mục Smilie, thứ tự hiển thị và Hiển thị smilie trong text editor

Các trường này kiểm soát cách trình bày smilies cho người dùng khi họ xem tất cả các mặt cười có sẵn trong trình soạn thảo văn bản và trang trợ giúp smilie:

Smilies với giá trị thứ tự hiển thị cao được hiển thị sau những Smilies có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Nếu bạn muốn đính kèm một smilie vào một chuyên mục nhưng không được hiển thị trong danh sách, bạn có thể quay lại và tạo các chuyên mục mới từ trang trình quản lý.

Chú thích

Tắt Show this smilie in the text editor (Hiển thị smilie này trong trình soạn thảo văn bản) sẽ chỉ ngăn không cho nó hiển thị trong danh sách biểu tượng mặt cười xuất hiện khi người dùng nhấp vào nút smilie trên trình chỉnh sửa văn bản, nhưng nó sẽ không ngăn được nếu người dùng nhập văn bản kết hợp thay thế của nó.

Chế độ Sprite

Trong một số trường hợp (chẳng hạn như các biểu tượng mặt cười XenForo mặc định), biểu tượng mặt cười sẽ xuất hiện như một phần của một tấm ảnh lớn, chứ không phải là hình ảnh riêng biệt, riêng lẻ. Các điều khiển chế độ sprite cho phép bạn xác định tọa độ để chọn một smilie đơn lẻ từ bên trong trang tính.

Attachments (Tệp đính kèm)

Tệp đính kèm là các tệp đã được tải lên cùng với bài đăng của người dùng, v.v. Chúng thường là hình ảnh, nhưng cũng có thể là tệp văn bản, v.v..

Chú thích

Bạn có thể xác định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên dưới dạng tệp đính kèm bằng cách sử dụng hộp Allowed Attachment File Extensions tại phần Attachments trong hệ thống tùy chọn chính của XenForo.

Trình duyệt tệp đính kèm

Trình duyệt tệp đính kèm trong phần Applications của admin control panel cho phép bạn xem lại và quản lý các tệp đính kèm đã được tải lên diễn đàn của bạn. Có các điều khiển đơn giản để chuyển đổi giữa các tệp đính kèm gần đây nhất và lớn nhất cũng như các điều khiển khác để cho phép bạn lọc các kết quả này xuống các loại tệp cụ thể, tên và ngày của chủ sở hữu.

Khi bạn đã tìm thấy tệp đính kèm mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể chọn xem nó ngay tại đó trong trình quản lý, để xem nó trong ngữ cảnh của nội dung lưu trữ của nó (bài đăng của người dùng mà nó được đính kèm) hoặc xóa nó.

Bạn cũng có thể xóa nhiều tệp đính kèm cùng một lúc bằng cách chọn checkbox bên cạnh từng tệp đính kèm trong trình quản lý và sau đó sử dụng điều khiển Delete Selected Attachments ở cuối danh sách.

Hãy cẩn thận, vì một khi các tệp đính kèm đã bị xóa, chúng không thể khôi phục được và nội dung lưu trữ của chúng có thể không còn hợp lý nếu không có tệp đính kèm.

Các cài đặt khác để kiểm soát cách người dùng có thể đính kèm tệp có thể tìm thấy tại phần Attachments trong hệ thống tùy chọn chính của XenForo.

Tags (Gắn thẻ)

Để giúp tổ chức diễn đàn của bạn, người dùng có thể thêm thẻ vào nội dung của họ. Các thẻ này trở thành liên kết, cho phép các chủ đề thảo luận tương tự được nhóm lại và tìm kiếm.

Quản lý Tag

Danh sách quản lý Tag liệt kê tất cả các thẻ đã được áp dụng cho nội dung trong diễn đàn của bạn, mô tả số lượng mục đã được gắn thẻ với mỗi thẻ và ngày thẻ được áp dụng gần đây nhất.

Từ đây, bạn có thể nhấp để xem tất cả nội dung được gắn thẻ bằng một thẻ cụ thể hoặc bạn có thể hợp nhất các thẻ nếu bạn quyết định rằng chúng chủ yếu là giống nhau.

Bạn cũng có thể xóa thẻ khỏi trình quản lý.