Options

XenForo bao gồm một loạt các tùy chọn để cho phép cấu hình diễn đàn cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hầu hết các tùy chọn này rất đơn giản, vì vậy chúng không được chi tiết ở đây. Thông tin cụ thể về các tùy chọn phức tạp hơn có thể được tìm thấy bên dưới.

Hệ thống tùy chọn

Hệ thống tùy chọn XenForo chính có thể được tìm thấy trong phần Home của admin control panel, dưới Options.

Đóng diễn đàn

Một trong những tùy chọn quan trọng nhất sẽ kiểm soát xem các diễn đàn có mở cửa cho khách truy cập hay không.

Tùy chọnBoard is Active trong nhóm tùy chọn Board Active toggles này.

Khi board là không kích hoạt, tất cả khách truy cập sẽ không vào được diễn đàn và sẽ nhận được thông báo hiển thị mà bạn nhập vào box Inactive Board Message, tuy nhiên các Administrator vẫn có quyền truy cập admin control panel.

Khách truy cập sẽ không thể xem hoặc đăng được bất kỳ nội dung nào trong khi board không hoạt động, do đó, đừng quên kích hoạt lại board sau khi bạn đã hoàn thành bất kỳ điều gì đòi hỏi phải đóng cửa diễn đàn!

Nó thường là một ý tưởng tốt để đóng các diễn đàn cho các hoạt động bảo trì cần thiết, như chạy nâng cấp XenForo, nhập dữ liệu và cài đặt các add-on lớn hoặc phức tạp.

Censoring (Kiểm duyệt)

Administrator trang web thường sẽ muốn kiểm duyệt các từ hoặc cụm từ nhất định để chúng không xuất hiện trên trang web của họ khi được đăng bởi người dùng.

XenForo có một hệ thống toàn diện để kiểm duyệt nội dung theo cách này, được truy cập thông qua phần Censoring (Kiểm duyệt) của hệ thống tùy chọn XenForo.

Để kiểm duyệt một từ hoặc một đoạn từ, hãy nhập cụm từ của bạn vào box Words to Censor. Bạn có thể sử dụng * làm ký tự đại diện để khớp với bất kỳ văn bản nào:

 • dog chỉ phù hợp với dog
 • dog* phù hợp với dog, dogsdogmatic v.v...
 • d*g phù hợp với dogdug v.v...
 • d*g* phù hợp với dog, dug, dogs, dogmaticduggery v.v...

Chú thích

Các từ kiểm duyệt không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bất kỳ sự kết hợp nào của DoG, dOG, doG v.v... đều sẽ phù hợp với dog.

Mỗi từ kiểm duyệt thông thường sẽ được thay thế bằng một chuỗi lặp lại của Censor Character, đó là dấu hoa thị * theo mặc định. Một từ ba chữ cái bị kiểm duyệt sẽ được thay thế bằng ba dấu hoa thị ***, khi dogmatic, phù hợp với dog* sẽ được thay thế bằng tám dấu hoa thị ********.

Special replacements (Thay thế đặc biệt)

Ngoài ra, mỗi từ kiểm duyệt có thể có một từ thay thế, vì vậy bạn có thể có dog thay thế bằng canine bằng cách nhập từ thay thế vào box Replacement ở cạnh dog.

CAPTCHA

Bao gồm trong XenForo là một hệ thống CAPTCHA riêng biệt có thể được sử dụng như một biện pháp ngăn chặn spam bổ sung.

Nếu được bật, yêu cầu phải trả lời chính xác các đăng ký mới và nếu được phép, khách sẽ đăng thông báo. Điều này giúp ngăn robot đăng ký và tạo nội dung.

Chọn loại CAPTCHA

XenForo hỗ trợ bao gồm cho reCAPTCHA và các câu hỏi CAPTCHA tùy chỉnh. Bạn có thể chọn loại CAPTCHA từ các tùy chọn:

 1. Đăng nhập vào admin control panel.
 2. Chọn Options.
 3. Chọn Basic Board Information.
 4. Chọn tùy chọn Enable CAPTCHA for Guests và chọn loại CAPTCHA của bạn.

Tạo câu hỏi và câu trả lời tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào admin control panel.
 2. Chọn phần Tools.
 3. Nhấp vào Question and Answer từ danh sách dưới phần CAPTCHA.

Khi ở màn hình chính, hãy nhấp vào nút Add New Question.

Chú thích

Điều bắt buộc là bạn không đưa ra danh sách các câu hỏi và câu trả lời công khai, vì điều đó sẽ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của hệ thống.

Các câu hỏi có thể được tạo ra với nhiều câu trả lời như bạn muốn, bất kỳ câu nào trong số đó sẽ được chấp nhận là câu trả lời chính xác.

Người dùng truy cập cần hoàn thành CAPTCHA sẽ được hiển thị một mục ngẫu nhiên từ danh sách các câu hỏi đang hoạt động.

Email

Ngay sau khi cài đặt, XenForo sẽ có thể gửi email trên hầu hết các máy chủ bằng cách sử dụng các thiết lập gửi thư mặc định của PHP. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát nhiều khía cạnh của thư được gửi bởi XenForo, hãy đăng nhập vào admin control panel, đi đến Options và vào nhóm Email Options.

Cấu hình Transport

Email Transport Method kiểm soát cách tiếp cận để gửi thư. Hai phương thức được XenForo hỗ trợ là:

 • Default – Điều này sử dụng cấu hình mặc định của PHP để gửi email. Nói chung, đây là tùy chọn ưa thích vì nó giảm tải hành động gửi thư đến một chương trình chuyên dụng trên máy chủ, cho bạn hiệu năng tốt hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên bật Set return path with -f parameter nếu có thể, vì điều này có thể làm giảm khả năng thư của bạn bị xem là spam.
 • SMTP – Điều này sử dụng một máy chủ bên ngoài để gửi email. Trong một số trường hợp, điều này có thể làm giảm khả năng thư của bạn bị xem là spam. Mặc dù tùy chọn này cung cấp cho bạn nhiều tính linh hoạt khi gửi email, việc gửi email bằng phương thức này sẽ chậm hơn so với phương thức mặc định. Điều này là do mỗi thư được gửi bởi XenForo, thay vì giao nó cho một chương trình chuyên dụng.

Additional options (Tùy chọn bổ sung)

Có một số tùy chọn email bổ sung mà bạn nên cân nhắc.

 • Default Email Address – Hầu hết các email được gửi từ cài đặt XenForo của bạn dường như được gửi bởi tài khoản này. Đây phải là địa chỉ email hợp lệ. Lưu ý: Điều này cần tùy chọn Set return path with -f parameter hoặc SMTP được kích hoạt.
 • Bounced Email Address – Khi không thể gửi email, một thông báo cho biết email này sẽ được gửi đến địa chỉ bạn chỉ định tại đây. Nếu bạn không chỉ định bất cứ điều gì, nó sẽ đi đến Default Email Address.
 • Default Email Sender Name – Thông thường các email được gửi qua XenForo sẽ có tên người gửi là Board Title của bạn. Tùy chọn này có thể ghi đè lên bằng tên hợp lý hơn.

Friendly URLs (URL thân thiện)

Friendly URLs (URL thân thiện) (còn được gọi là URL SEO) là địa chỉ trang web dễ đọc và thuận tiện hơn cho con người. Nếu không có URL thân thiện được bật, chủ đề có thể có URL như sau:

http://www.example.com/index.php?threads/thread-title-here.12345/

Với URL thân thiện được bật, URL đó sẽ trở thành:

http://www.example.com/threads/thread-title-here.12345/

Lưu ý rằng để bật URL thân thiện, có thể cần phải định cấu hình máy chủ web. Điều này được thảo luận dưới đây.

Configuring friendly URLs (Cấu hình URL thân thiện)

Theo mặc định, XenForo không cho phép các URL thân thiện do các yêu cầu cấu hình máy chủ web. Để bật URL thân thiện, hãy đăng nhập vào admin control panel của bạn và chuyển đến Options và sau đó là Search Engine Optimization (SEO). Có một số tùy chọn ở đây mà bạn có thể muốn định cấu hình:

 • Use Full Friendly URLs - Việc kích hoạt tính năng này sẽ thay đổi cấu trúc của các URL như đã đề cập ở phần đầu của phần này. Các yêu cầu cho điều này thay đổi dựa trên máy chủ web của bạn và được thảo luận bên dưới.
 • Include Content Title in URLs - Vô hiệu hóa tùy chọn này sẽ làm cho URL của bạn ngắn hơn nhiều, nhưng ít thân thiện hơn với con người vì không có từ khóa nào được bao gồm trong chúng. Ví dụ: với tùy chọn này bị vô hiệu hóa, URL mẫu ở đầu phần này sẽ trở thành: http://www.example.com/threads/12345/

Chú thích

Nếu bạn bật URL thân thiện nhưng máy chủ web của bạn không thể hỗ trợ chúng, admin control panel của bạn sẽ vẫn có thể truy cập được.

Yêu cầu và thiết lập máy chủ web với URL thân thiện

Kích hoạt tùy chọn Use Full Friendly URLs yêu cầu một số cấu hình máy chủ web hoặc tệp bổ sung. Tìm phần mềm máy chủ web của bạn trong danh sách dưới đây để biết thêm chi tiết.

Apache

Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện có. Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy máy chủ web nào, có thể là Apache. Vì vậy, XenForo bao gồm các tập tin cấu hình cần thiết trong thư mục gốc.

Nếu sau khi tải lên XenForo, bạn không thấy tập tin .htaccess trong thư mục gốc của XenForo, thì hãy đổi tên htaccess.txt thành .htaccess (hãy chắc chắn bao gồm tiền tố .). Giờ đây, bạn có thể bật URL thân thiện. Nếu sau khi bật URL thân thiện, cài đặt XenForo của bạn không hoạt động chính xác, vui lòng liên hệ với máy chủ của bạn để xác nhận rằng họ có cài đặt mod_rewrite và cho phép ghi đè qua tệp .htaccess.

LiteSpeed web server

LiteSpeed Web Server đọc và sử dụng các cấu hình Apache (bao gồm các tệp .htaccess) và sẽ hoạt động bằng cách sử dụng tài liệu Apache.

IIS 7

Để bật URL thân thiện trong IIS 7, hãy đặt code sau vào tệp web.config trong thư mục gốc XenForo của bạn:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
          <match url="^.*$" />
          <conditions logicalGrouping="MatchAny">
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
          </conditions>
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
          <match url="^(data|js|styles|install)" />
          <action type="None" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
          <match url="^.*$" />
          <action type="Rewrite" url="index.php" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <httpErrors existingResponse="PassThrough" />
  </system.webServer>
</configuration>

Nginx

Để kích hoạt các URL thân thiện trong Nginx, bạn phải đặt những điều sau đây trong cấu hình máy chủ của bạn:

location /xf/ {
  try_files $uri $uri/ /xf/index.php?$uri&$args;
  index index.php index.html;
}

location /xf/install/data/ {
  internal;
}
location /xf/install/templates/ {
  internal;
}
location /xf/internal_data/ {
  internal;
}
location /xf/library/ { #legacy
  internal;
}
location /xf/src/ {
  internal;
}

location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include     fastcgi_params;
}

Đường dẫn/xf/ phải được thay đổi để phù hợp với đường dẫn cài đặt XenForo của bạn.

Cấu hình này cũng giúp bảo vệ quyền truy cập dựa trên web vào các thư mục không thể truy cập thông thường.

Lighttpd

Để bật URL thân thiện trong Lighttpd, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải mô-đun mod_rewrite và thêm thông tin sau vào cấu hình máy chủ của bạn:

url.rewrite = (
  "^/(data|install|js|styles)/(.*)$" => "$0",
  "^/(.*\.php)(.*)$" => "$0",
  "^/.*(\?.*)" => "/index.php$1",
  "" => "/index.php"
)

Thiết lập trang index

Giả sử bạn đã cài đặt XenForo vào http://example.com/community/. Khi bạn truy cập URL này hoặc http://example.com/community/index.php, một trang cụ thể trong hệ thống XenForo sẽ được tải.

Theo mặc định, đây là danh sách của diễn đàn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi điều này thành trang bạn chọn. Đây có thể là trang Portal mà bạn đã cài đặt, Resource manager hoặc thậm chí một node trang tùy chỉnh.

Điều này được kiểm soát bởi tùy chọn Index Page Route trong nhóm Basic Board Information. Mặc định là forums/. Khi bạn thay đổi giá trị này, bất kỳ thứ gì được sử dụng ở index giờ đây đều có thể truy cập được bằng URL mặc định của nó. Bất kỳ liên kết nào trỏ đến route index mới sẽ chỉ trỏ đến http://example.com/community/ hoặc URL thay thế http://example.com/community/index.php.

Để thay đổi điều này, trước tiên bạn phải xác định route của trang bạn muốn đặt làm index. Điều này được thảo luận trong phần Route filters (Lọc Route). Đây là vài ví dụ:

 • Trang danh sách diễn đàn (Forum List): forums/
 • Một node trang: pages/page-name/ (thay đổi page-name nếu cần thiết)
 • Danh sách hoạt động gần đây: recent-activity/
 • Resource manager: resources/ (chỉ áp dụng với add-on cần thiết)
 • Portal tùy chỉnh: portal/ (bạn có thể cần phải thay đổi route này tùy thuộc vào add-on Portal)

Sau khi thay đổi Route Index, bạn nên kiểm tra xem URL index có hiển thị nội dung bạn mong đợi hay không.

Có thể thuận lợi cho trang web của bạn hoạt động như một proxy cho bất kỳ hình ảnh và liên kết được liên kết nóng nào được đăng trong tin nhắn của người dùng.

Việc cho phép hình ảnh có thể có nhiều lợi ích, bao gồm đảm bảo rằng hình ảnh sẽ vẫn có sẵn cho khách truy cập của bạn ngay cả khi hình ảnh gốc bị xóa khỏi trang nguồn của nó và cho phép bạn theo dõi số liệu về số lần khách truy cập đã xem hình ảnh.

Chú thích

Hoạt động như một hình ảnh proxy sẽ làm tăng số lượng băng thông cho trang web của bạn sử dụng, vì máy chủ của bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm nạp hình ảnh gốc và sau đó phân phát cho bất kỳ khách truy cập nào yêu cầu nó.

Để bật dịch vụ hình ảnh hoặc liên kết proxy, hãy truy cập phần Messages của hệ thống tùy chọn.

Ở đây, bạn có thể đặt thông số cho proxy của mình, bao gồm tần suất máy chủ của bạn sẽ kiểm tra các bản cập nhật của hình ảnh gốc và hình ảnh lớn như thế nào trước khi trang web của bạn chọn giữ liên kết nóng thay vì ủy quyền chúng.