Cài đặt và Nâng cấp

Cài đặt và nâng cấp XenForo theo các quy trình rất giống nhau. Ở cấp độ rất cơ bản, quy trình chung là:

  1. Download XenForo và giải nén các tập tin.
  2. Upload nội dung của thư mục upload trong các tệp được giải nén lên máy chủ của bạn.
  3. Trỏ trình duyệt của bạn đến hệ thống install/upgrade và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi với điều này, xin vui lòng gửi một ticket hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn trong suốt quá trình này.

Hướng dẫn chi tiết hơn được cung cấp bên dưới.

Chú thích

Hãy đảm bảo rằng máy chủ của bạn đáp ứng Yêu cầu của XenForo.

Cài đặt XenForo

Để cài đặt XenForo, bạn sẽ cần những điều sau đây:

  1. Chi tiết tài khoản khách hàng XenForo của bạn
  2. Một FTP client (chẳng hạn như FileZilla hoặc WinSCP)
  3. Chi tiết đăng nhập FTP cho máy chủ của bạn
  4. Một cơ sở dữ liệu MySQL trống trên các máy chủ của bạn và các chi tiết để truy cập nó

1. Download

Để bắt đầu, trước tiên bạn phải tải xuống tệp zip có chứa XenForo từ VNXF.VN.

2. Upload

Trên máy tính của bạn, giải nén tệp bạn đã tải xuống ở bước 1. Trong đó, bạn sẽ thấy thư mục upload. Bạn sẽ phải tải lên nội dung bên trong của thư mục này lên máy chủ của bạn (chứ không phải chính thư mục đó).

Bây giờ sử dụng FTP client để kết nối với máy chủ của bạn và tạo thư mục mà bạn muốn cài đặt XenForo. Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập XenForo qua example.com/community/, bạn cần tạo ra thư mục community trong webroot của bạn (chẳng hạn như thư mục public_html). Bạn sẽ cần phải ghi chú về URL nào tương ứng với bước tiếp theo. Điều này sẽ được gọi là của bạn "URL gốc XenForo".

Chú thích

Nếu bạn muốn cài đặt XenForo ở thư mục gốc tại tên miền của bạn, thông thường bạn sẽ không cần tạo thư mục. Tuy nhiên, XenForo phải được cài đặt vào một thư mục chưa được sử dụng để hiển thị các trang.

Sử dụng FTP client để upload nội dung bên trong thư mục upload đã được chứa trong zip mà bạn giải nén trước đó vào thư mục mà bạn vừa tạo trên máy chủ. Đảm bảo rằng tất cả các tệp và thư mục con được tải lên. Nếu được thực hiện đúng, sau khi tải lên, bạn sẽ thấy các tệp như admin.phpcss.php trực tiếp trong thư mục bạn đã tạo trên máy chủ của mình.

Quá trình tải lên có thể mất chút thời gian. Vui lòng không hành động cho đến khi quá trình tải lên hoàn tất. Giữ FTP client của bạn mở vì bạn có thể cần nó trong bước tiếp theo.

3. Cài đặt

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt XenForo.

Điều hướng trình duyệt của bạn đến thư mục install sau URL gốc XenForo của bạn. Ví dụ: nếu URL gốc XenForo của bạn là www.example.com/community/, bạn phải điều hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu bạn có URL chính xác, bạn sẽ thấy trình cài đặt XenForo.

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ, bạn có thể nhận được một lỗi về một số thư mục không thể ghi được. Nếu có, hãy làm theo bước "thiết lập quyền thư mục". Nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào khác, máy chủ của bạn không đáp ứng các yêu cầu của XenForo và máy chủ lưu trữ của bạn sẽ cần thực hiện thay đổi đối với cấu hình PHP của chúng.

Thiết lập quyền thư mục

Tùy thuộc vào cấu hình PHP của bạn, bạn có thể cần phải tự thực hiện một số thư mục có thể ghi. Nếu điều này là cần thiết, một thông báo sẽ được hiển thị khi bắt đầu cài đặt.

Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy mở ứng dụng FTP client và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn (thư mục bạn đã tạo trước đó). Bạn sẽ thấy các thư mục datainternal_data. Bạn sẽ cần phải thay đổi quyền cho hai thư mục này.

Trong Linux, chúng phải là "chmod 0777". Bạn thường có thể làm điều này thông qua ứng dụng FTP client bằng cách đảm bảo rằng thư mục đã đọc, ghi và thực thi quyền cho user, group và world. Trong Windows/IIS, bạn cần cấp quyền "Full Control" cho tài khoản IUSR_.

Sau khi hoàn tất, hãy làm mới trình cài đặt. Nếu thay đổi chính xác, thông báo lỗi liên quan đến các thư mục không thể ghi được sẽ biến mất.

Nếu không có lỗi nào khác được hiển thị, bạn có thể bắt đầu quá trình cài đặt XenForo. Trong các bước đầu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết về máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không biết giá trị sử dụng ở đây, bạn sẽ cần phải liên hệ với máy chủ lưu trữ của bạn để có được các giá trị chính xác.

Sau khi cấu hình cơ sở dữ liệu được xác minh, nếu có thể, nó sẽ tự động được ghi vào máy chủ của bạn. Nếu điều này là không thể, bạn sẽ cần tải xuống tệp cấu hình được tạo và tải lên theo cách thủ công.

Upload tệp config đã tạo

Nếu tệp cấu hình không thể được ghi tự động, bạn sẽ thấy một nút để tải tệp xuống máy tính của bạn. Ấn vào đây.

Mở ứng dụng FTP client và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn. Trong thư mục này, bạn sẽ thấy một thư mục con được gọi là library. Mở thư mục đó và tải lên tệp config.php bạn vừa tải xuống ở đây. Bây giờ bạn có thể tiếp tục cài đặt.

Để hoàn tất cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi hoàn thành. XenForo hiện đã được cài đặt và bạn có thể bắt đầu cấu hình nó.

Nâng cấp XenForo

Quá trình nâng cấp XenForo rất giống với cài đặt.

Bạn có thể nâng cấp từ phiên bản trước đó lên phiên bản mới nhất trực tiếp. Bạn không cần nâng cấp lên phiên bản tạm thời trước.

Cảnh báo

Trước khi nâng cấp, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp XenForo của mình. Không thể hạ cấp khi bạn bắt đầu nâng cấp!

Bạn có thể cần nâng cấp các add-on để chúng tương thích với phiên bản mới. Liên hệ với tác giả add-on để biết chi tiết.

Nâng cấp lên XenForo 2

Nếu bạn đang nâng cấp lên XenForo 2, có một số điều quan trọng cần ghi nhớ. Đây là một nâng cấp đặc biệt quan trọng.
Xem hướng dẫn sử dụng XenForo 2 để biết thêm thông tin.

1. Download

Để bắt đầu, trước tiên bạn phải tải xuống tệp zip có chứa XenForo từ VNXF.VN.

2. Upload

Trên máy tính của bạn, giải nén tệp bạn đã tải xuống ở bước 1. Trong đó, bạn sẽ thấy thư mục upload. Bạn cần tải lên nội dung bên trong thư mục này đến máy chủ của bạn (không phải chính thư mục đó).

Kết nối với máy chủ của bạn bằng cách sử dụng FTP Client và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn (thư mục bạn đã cài đặt XenForo vào). Trong thư mục này, bạn sẽ thấy các tệp như admin.phpcss.php.

Sử dụng ứng dụng FTP Client để tải lên nội dung bên trong thư mục upload đã được chứa trong zip mà bạn giải nén trước đó vào thư mục gốc XenForo trên máy chủ. Đảm bảo rằng tất cả các tệp và thư mục con được tải lên. Nếu được thực hiện đúng, bạn sẽ ghi đè lên một số tệp hiện có; bạn nên cho phép FTP Client thực hiện điều này nếu nó nhắc bạn.

Chú thích

Khi tải lên tệp, điều rất quan trọng là bạn "merge" tệp với nội dung trên máy chủ. Một số FTP Client có thể chỉ thay thế nội dung trên máy chủ với chính xác nội dung bạn đang tải lên. Nếu điều này xảy ra, một số tệp và dữ liệu có thể bị mất.

Quá trình tải lên này có thể mất chút thời gian. Sau khi tải lên hoàn tất, bạn phải tiếp tục với bước tiếp theo. Trang web của bạn sẽ bị đóng cho đến khi bước này hoàn tất.

3. Nâng cấp

Điều hướng trình duyệt của bạn đến thư mục install sau URL gốc XenForo của bạn. Ví dụ: nếu URL gốc XenForo của bạn là www.example.com/community/, bạn phải điều hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu bạn có URL chính xác, bạn sẽ thấy trình cài đặt XenForo.

Bạn có thể được nhắc đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Administrator. Từ đó, làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc nâng cấp. Sau khi hoàn tất, trang web của bạn sẽ tự động mở lại.

4. Kiểm tra sau nâng cấp

Khi bạn nâng cấp XenForo, chúng tôi sẽ không tự động ghi đè bất kỳ tùy chỉnh template hoặc phrase nào bạn đã thực hiện. Bạn nên kiểm tra xem có bất kỳ mục nhập đã lỗi thời nào ở đây theo Appearance > Outdated TemplatesAppearance > Outdated Phrases. Bạn có thể sử dụng các công cụ hợp nhất template để cố gắng tự động kết hợp các thay đổi lõi vào các tùy chỉnh của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng một style hoặc language do bên thứ ba cung cấp, bạn có thể muốn xem họ có bản phát hành được thiết kế cho phiên bản XenForo mà bạn hiện đang chạy hay không.

Các vấn đề về nâng cấp thường gặp

Đang thử cài đặt mới thay vì nâng cấp

Nếu sau khi tải lên các tệp và chuyển đến www.example.com/community/install/, bạn được thực hiện để cài đặt mới, điều này cho biết rằng các tệp chưa được hợp nhất chính xác khi tải lên. Có thể các tệp đã bị xóa bất ngờ.

Ở mức tối thiểu, bạn cần tạo tệp internal_data/install-lock.php. Nội dung không quan trọng. Sau khi hoàn thành, bạn có thể hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu nó vẫn đưa bạn đến một cài đặt mới, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nếu thư mục internal_data hoặc data của bạn bị thiếu hoặc trống, các tệp đính kèm và hình đại diện có thể đã bị xóa. Chúng tôi khuyên bạn nên khôi phục chúng từ bản sao lưu.

Không tìm thấy bản nâng cấp

Nếu sau khi tải lên các tệp và chuyển đến www.example.com/community/install/, nó báo không có nâng cấp được tìm thấy, thì các tập tin đã không được tải lên đúng vị trí chính xác.

Trong nhiều trường hợp, điều này cho thấy rằng thư mục upload chính nó đã được tải lên, thay vì nội dung. Bạn nên đảm bảo rằng nội dung bạn đang tải lên sẽ ghi đè các tệp hiện có.