Tích hợp Mạng xã hội

Khả năng cho khách truy cập đăng nhập và đăng ký thông qua các mạng xã hội khác nhau có lợi cho chủ sở hữu trang web do sự dễ dàng tạo tài khoản mới. Điều này có thể giúp giảm ma sát tạo tài khoản hoặc ghi nhớ chi tiết đăng nhập, dẫn đến tăng mức độ tương tác.

Để sử dụng chức năng này, bạn phải đăng ký và điền vào một số chi tiết cơ bản của nhà phát triển gọi là application để đăng ký. Điều này cung cấp sự tích hợp cần thiết giữa phần mềm diễn đàn và mạng xã hội.

Facebook

Tạo application Facebook

Trước khi bạn cấu hình cài đặt XenForo của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây để tạo một ứng dụng tùy chỉnh cho trang web của bạn. Cần có tài khoản Facebook để tạo application.

 1. Duyệt đến https://developers.facebook.com/ và chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình. Lưu ý rằng bạn phải đăng nhập với tư cách là một người, không phải trang.
 2. Nhấn vào nút My Apps ở trên cùng và sau đó nhấp vào liên kết Add a New App.
 3. Cung cấp tên và email rồi nhấp vào Create App ID.
 4. Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang được gọi là Add Product; nếu không, hãy nhấp vào Plus Icon ở bên trái bên cạnh Products Heading. Dưới Facebook Login, nhấp vào Setup.
 5. Sau đó, bạn sẽ cần phải chọn nền tảng. Nhấp chuột vào Web và nhập URL trang web của bạn vào. Nhấp chuột *Next qua tất cả các bước.
 6. Trong sidebar bên trái, nhấp Settings dưới Facebook Login.
 7. Trong Valid OAuth redirect URIs, nhập <XF board URL>/register/facebook. Ví dụ, https://xenforo.com/community/register/facebook. URL bắt đầu phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo. Nếu bạn không sử dụng URL thân thiện, URL sẽ là, ví dụ, https://xenforo.com/community/index.php?register/facebook. Board URL Yêu cầu HTTPS. Khi đã nhập, nhấp Save Changes ở phía dưới.
 8. Trong sidebar bên trái, nhấp Settings tiếp theo là Basic. Đối với Privacy Policy URLTerms of Service URL nhập các liên kết đến các trang đó trên trang web của bạn.
 9. Trong sidebar bên trái, nhấp App Review. Nếu ứng dụng được liệt kê là đang phát triển, hãy nhấp vào nút toggle bên cạnh ứng dụng để làm cho ứng dụng thành live/public.
 10. Quay lại sidebar ở bên trái và nhấp Settings tiếp theo là Basic gần đầu trang. Ghi lại App IDApp Secret. Các giá trị này sẽ cần phải được nhập vào control panel của XenForo.

Cấu hình tích hợp Facebook

Để hoàn thành tích hợp Facebook, bạn phải nhập dữ liệu thu được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Options > Facebook Integration.
 3. Nhập Facebook Application IDFacebook Application Secret đã nhận được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản tích hợp

Google

Tạo project Google

 1. Duyệt đến https://cloud.google.com/console/project và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn. Lưu ý rằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản này có thể được hiển thị khi người dùng đăng ký bằng tài khoản Google của họ.
 2. Nhấp vào nút Create Project và nhập tên và ID. Chúng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ.
 3. Khi project được tạo, hãy nhấp vào biểu tượng menu hamburger nằm ở trên cùng bên trái, sau đó chọn APIs & Services, sau đó Credentials trong sidebar, cuối cùng là OAuth Consent Screen và hoàn thành chi tiết khi cần và lưu cài đặt.
 4. Nhấp vào CREATE CREDENTIALS, chọn OAuth Client ID, tiếp theo WEB APPLICATION và hoàn thành các chi tiết như sau:
  1. Trong cả hai trường AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINSAUTHORIZED REDIRECT URIS, nhập <XF board URL>/register/google. Ví dụ, https://xenforo.com/community/register/google. URL bắt đầu phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo. Nếu bạn không sử dụng URL thân thiện, URL sẽ là, ví dụ, https://xenforo.com/community/index.php?register/google. Lưu ý rằng nếu người dùng truy cập vào trang web của bạn cả khi có và không có "www" (http://www.xenforo.comhttp://xenforo.com), bạn nên nhập cả hai URL. Tương tự, nếu người dùng có thể truy cập trang web của bạn cả khi có và không có HTTPS, bạn nên nhập giá trị bằng http và https. Mỗi URL phải được đặt trên một dòng riêng. Đảm bảo tất cả các biến thể của URL được sử dụng để truy cập trang web của bạn được nhập.
  2. Kiểm tra kỹ tất cả các URL là chính xác và sau đó nhấp vào nút Create Client ID. Overlay Create Client ID sẽ được hiển thị nên chỉ cần nhấp vào nút Cancel.
 5. Trên trang Credentials, hãy ghi nhớ CLIENT IDCLIENT SECRET.

Để thay đổi giá trị được hiển thị khi người dùng cố đăng ký qua Google, bạn có thể tùy chỉnh điều này trong project Google của mình qua APIs & auth > Consent screen.

Cấu hình tích hợp Google

Để hoàn tất tích hợp Google, bạn phải nhập dữ liệu thu được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đến Options > Google Integration.
 3. Nhập vào Google Client IDGoogle Client Secret nhận được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản tích hợp

Twitter

Tạo application Twitter

 1. Duyệt đến https://developer.twitter.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Twitter của bạn.
 2. Sau khi đăng nhập, di chuột qua tên người dùng của bạn ở góc trên cùng bên phải và từ menu chọn Apps.
 3. Nhấp vào Create an app.
 4. Điền vào biểu mẫu nếu cần thiết:
  1. Tên và mô tả sẽ được hiển thị cho người dùng khi họ cố đăng ký qua Twitter.
  2. URL trang web phải được đặt thành giá trị Board URL thiết lập trong XenForo. Điều quan trọng là tên miền chính xác được nhập vào đây. Đăng ký sẽ chỉ hoạt động nếu yêu cầu đến từ tên miền được nhập tại đây.
  3. Nhấp vào Enable Sign in with Twitter
  4. Callback URL nên được đặt thành <XF board URL>/register/twitter. Ví dụ, https://xenforo.com/community/register/twitter. URL bắt đầu phải khớp với thiết lập Board URL trong XenForo. Nếu bạn không sử dụng URL thân thiện, URL sẽ là, ví dụ, https://xenforo.com/community/index.php?register/twitter.
  5. Bạn cần giải thích cách ứng dụng sẽ được sử dụng. Từ ngữ có hiệu lực là "Ứng dụng này sẽ được sử dụng để cung cấp đăng nhập/đăng ký với chức năng Twitter để người dùng có thể đăng nhập và đăng ký diễn đàn bằng tài khoản Twitter của họ".
 5. Sau khi tạo application, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang hiển thị thông tin về application. Nhấn vào tab Keys and tokens.
 6. Trên cùng một trang, hãy ghi nhớ API keyAPI secret key bên dưới Consumer API keys.

Cấu hình tích hợp Twitter

Để hoàn thành tích hợp Twitter, bạn phải nhập dữ liệu nhận được ở trên vào phần có liên quan trong control panel của XenForo.

 1. Đăng nhập vào Admin Control Panel.
 2. Đi đến Options > Twitter Integration.
 3. Nhập Twitter Application Consumer KeyTwitter Application Consumer Secret thu được trước đó vào các trường tương ứng và lưu.
 4. Kiểm tra tài khoản tích hợp

Kiểm tra tài khoản được tích hợp

Để xác nhận mọi thứ được cấu hình và hoạt động chính xác, bạn có thể chạy công cụ kiểm tra.

 1. Chọn menu Tools.
 2. Nhấp vào một trong các mạng xã hội trong menu Diagnostics.
 3. Nhấp vào nút Run Test.

Nếu kiểm tra thành công, màn hình kết quả sẽ hiển thị tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ (nếu có) của tài khoản được liên kết với nhà cung cấp tài khoản.

Nếu kiểm tra không thành công, hãy xác nhận rằng Board URL là chính xác và các chi tiết đã được nhập như key và secret cũng phải chính xác.

Sau khi kiểm tra thành công, khách truy cập sẽ có thể đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản tương ứng của họ. Lần đầu tiên họ cố gắng làm như vậy, họ sẽ được yêu cầu cho phép application truy cập vào tài khoản của họ.

Khi người dùng chia sẻ trang với nhiều trang web khác, họ sẽ hiển thị hình ảnh được chỉ định hoặc cố chọn hình ảnh từ trang. Để chỉ định hình ảnh cho tất cả các trang, bạn có thể xác định Open Graph Logo trong style properties.

Để thiết lập điều này, trong control panel, đến Appearance > Style properties > Header and Navigation và thay đổi Open Graph Logo để trỏ đến logo bạn đã tải lên. Điều này thường phải là hình vuông và càng lớn càng tốt.

Chú thích

Do bộ nhớ đệm, có thể mất vài tuần để hình ảnh cập nhật trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.