Tổng quan

Hướng dẫn này bao gồm những điều cơ bản về cài đặt và nâng cấp XenForo cũng như hướng dẫn bạn qua nhiều khái niệm và tính năng của XenForo.

Chú thích

Hướng dẫn này đặc biệt nhắm mục tiêu vào XenForo 1. Nếu bạn hiện đang sử dụng XenForo 2, vui lòng xem Hướng dẫn XenForo 2.

Tìm kiếm control panel

Phần lớn nội dung và trang trong admin control panel XenForo có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng hệ thống tìm kiếm. Nếu bạn không chắc chắn nơi để tìm một cái gì đó, đây là nơi đầu tiên để kiểm tra.

Bạn có thể truy cập hệ thống tìm kiếm bằng cách nhấp vào biểu tượng kính lúp ở phía trên bên phải và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Mọi kết quả phù hợp sẽ được hiển thị ngay lập tức.