Language

Tất cả văn bản giao diện người dùng trong XenForo có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác mà không phải chỉnh sửa bất kỳ HTML hoặc template nào.

Điều này đạt được thông qua một hệ thống gọi là Phrases (Cụm từ), thuộc Languages (Ngôn ngữ). Một cài đặt XenForo duy nhất có thể có nhiều ngôn ngữ khả dụng và những người dùng đã ghé thăm của bạn có thể chọn những ngôn ngữ này.

Languages (Ngôn ngữ)

Trong XenForo, chức năng Languages (Ngôn ngữ) theo cách tương tự Style, trong đó chúng đại diện cho một tập hợp dữ liệu được nhóm lại với nhau để dễ quản lý.

Pre-built languages (Ngôn ngữ được tạo sẵn)

Trong khi bạn có thể dịch toàn bộ văn bản hệ thống XenForo, bạn có thể thấy rằng bản dịch bạn muốn đã tồn tại.

Cài đặt một ngôn ngữ mới là một nhiệm vụ đơn giản và có thể được quản lý bởi hầu hết các Administrator.

Nếu bạn hoàn thành bản dịch của riêng mình, bạn có thể muốn sử dụng công cụ Export có sẵn trong trình quản lý ngôn ngữ và thêm bản dịch của bạn vào bộ sưu tập các bản dịch ngôn ngữ đã có sẵn trong VNXF.VN vì lợi ích của các Administrator XenForo khác.

Đặt ngôn ngữ mặc định

Khi trang web của bạn có nhiều ngôn ngữ được cài đặt, bạn có thể chỉ định ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng cho những khách truy cập chưa chỉ định tùy chọn của riêng họ.

Để thực hiện việc này, hãy truy cập phần Appearance của hệ thống tùy chọn XenForo, và chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm mặc định bằng cách sử dụng tùy chọn Default language.

Language inheritance (Ngôn ngữ kế thừa)

Cũng giống như style, các ngôn ngữ trong XenForo có thể được sắp xếp thành các mối quan hệ cha/con, sao cho một ngôn ngữ con có thể kế thừa tất cả dữ liệu từ ngôn ngữ gốc và chỉ tùy chỉnh các mục cần thay đổi.

Một ví dụ đơn giản về điều này sẽ là UK English, có thể kế thừa hầu hết các cài đặt từ US English, ngoại trừ một số khác biệt như color với colour11/28/2017 với 28/11/2017.

Một mô tả đầy đủ về cách thức hoạt động kế thừa có thể được tìm thấy trong phần style của hướng dẫn này.

Language settings (Thiết lập ngôn ngữ)

Khi bạn nhấp vào ngôn ngữ trong trình quản lý ngôn ngữ, bạn sẽ thấy trình soạn thảo ngôn ngữ, nơi bạn có thể xác định một số quy tắc cơ bản cho ngôn ngữ, như miền địa phương, hướng văn bản (từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái), ký tự dấu thập phân, ngày bắt đầu tuần và định dạng ngày.

Các cài đặt này có các hiệu ứng khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn thiết lập chúng một cách cẩn thận.

Phrases (Cụm từ)

Tất cả văn bản giao diện người dùng trong XenForo được lưu trữ trong các đoạn văn bản được xác định trước được gọi là Phrases (Cụm từ).

Khi XenForo cần phải đặt một số văn bản trên một trang, thay vì gọi văn bản trực tiếp, nó kêu gọi các cụm từ thích hợp có chứa văn bản mong muốn.

Đối với hầu hết các phần, các cụm từ được đặt tên theo nội dung của chúng, do đó cụm từ có nội dung Please click the 'Save' button rất có thể sẽ được lưu trữ trong một cụm từ được gọi là please_click_the_save_button.

Đôi khi, khi văn bản trong cụm từ quá dài để được sử dụng hợp lý làm tên cụm từ hoặc nếu cụm từ phải phân phối tác vụ có lập trình cụ thể, cụm từ có thể có tên mô tả nội dung của cụm từ đó thay vì trực tiếp phản ánh nội dung của cụm từ đó. Ví dụ: văn bản giải thích việc sử dụng tham số Background size trong Smilie editor được đặt tên là background_size_explain.

Khi một cụm từ cần bao gồm một biến quan trọng, như tên của một đoạn nội dung mà nó mô tả, biến sẽ được biểu diễn trong tên cụm từ bằng một chữ cái, như x hoặc y. Ví dụ, your_thread_x_has_been_updated.

Trong cụm từ, biến được biểu diễn như một từ trong dấu ngoặc nhọn:

Chủ đề của bạn, {name} đã được cập nhật.

Cú pháp template XenForo sẽ xử lý việc chèn giá trị chính xác vào biến {name}.

Phrase inheritance (Cụm từ kế thừa)

Là thuộc tính của ngôn ngữ, các cụm từ kế thừa nội dung của chúng từ ngôn ngữ parent trừ khi chúng được tùy chỉnh theo ngôn ngữ hiện tại.

Nâng cấp với cụm từ tùy chỉnh

Không giống như các template, các cụm từ chỉ có thể chứa dữ liệu đơn giản, do đó rất khó có thể tùy chỉnh hoặc dịch cụm từ sẽ dẫn đến chức năng bị hỏng sau khi nâng cấp XenForo, miễn là tất cả các biến {variable} đã tồn tại trong phiên bản gốc của cụm từ vẫn còn trong phiên bản tùy chỉnh hoặc được dịch của bạn.