Node và Forum

Các node trong XenForo tương đương với các diễn đàn và các chuyên mục trong các gói phần mềm diễn đàn khác. Thuật ngữ này được sử dụng bởi vì một node chỉ chung chung hơn là một diễn đàn.

Các node được tổ chức thành một cây (với các node cha và node con) và tạo thành cấu trúc chung cho trang XenForo của bạn. Có thể xác định các quyền và tùy chọn khác nhau cho mỗi node.

Để kết thúc người dùng, cụm từ "node" không bao giờ được sử dụng trực tiếp. Cụm từ cho các node cụ thể được sử dụng (chẳng hạn như forum hoặc category) hoặc danh sách chung được gọi là "forum list".

Các node được thiết lập trong phần Applications của control panel.

Các loại Node

XenForo bao gồm bốn loại node khác nhau, mỗi loại cung cấp chức năng và giao diện khác nhau.

 1. Categories: Categories chỉ đơn giản là các vùng chứa cho các node khác, cung cấp ít chức năng cho riêng chúng. Nhấp vào categories thường sẽ đưa bạn đến danh sách bất kỳ node nào trực tiếp bên dưới categories đó.
 2. Forums: Forums chứa chủ đề và bài đăng, loại nội dung chính của diễn đàn XenForo. Thông thường sẽ hiển thị thông tin về số lượng chủ đề, bài viết và bài viết cuối cùng.
 3. Link forums / redirects: Các node này sẽ chỉ chuyển hướng người dùng đến URL bạn chỉ định trong control panel khi được nhấp vào. Đây có thể được sử dụng để chuyển hướng mọi người đến một phần cụ thể của trang web của bạn (thậm chí một chủ đề cụ thể) hoặc bất kỳ trang web nào khác mà bạn muốn.
 4. Pages: Pages cho phép bạn đưa nội dung tĩnh chung vào cây node của bạn. Trong control panel, bạn có thể xác định HTML tùy ý mà bạn muốn sử dụng để hiển thị trong trang. Điều này có thể được sử dụng cho những thứ như câu hỏi thường gặp hoặc hướng dẫn/kiến thức cơ bản.

Node Tree

Tất cả các node được tổ chức thành một cây duy nhất. Mỗi node có một node cha và có thể có bất kỳ số lượng nút con nào. Các node có thể được lồng vào bất kỳ cấp độ nào bạn muốn.

Cây có thể thiết lập vị trí hiển thị của từng node bằng giá trị "display order". Các số thấp được hiển thị trước. Để thiết lập lệnh hiển thị, bạn phải chỉnh sửa từng node mà bạn muốn thay đổi.

Mặc dù bạn có thể cấu trúc các node của mình theo ý muốn, nhưng thiết lập phổ biến nhất và được đề xuất là sử dụng các Categories ở cấp cao nhất và sau đó là các node chứa nội dung trong đó. Ví dụ:

 • XenForo support (category)
  • Troubleshooting (forum)
  • Styling and customization (forum)
  • XenForo manual (link forum/redirect)
 • Official XenForo add-ons (category)
  • Media gallery (forum)
  • Resource manager (forum)
  • Enhanced search (forum)

Điều hành node cụ thể

Người dùng có thể được đặt làm Moderator cho một node cụ thể. Họ sẽ tự động được cấp quyền kiểm duyệt cho bất kỳ node con nào. Moderator có nhiều đặc quyền hơn người dùng thông thường, cho phép họ quản lý thông báo được đăng và xử lý nội dung không mong muốn.

Để thiết lập người dùng làm moderator cho một node, hãy chọn "Add Moderator" khi xem node tree.. Nhập tên người dùng và gửi. Cuối cùng, bạn sẽ phải chọn các quyền mà bạn muốn cung cấp cho họ.

Để biết thêm chi tiết về quyền của moderator, hãy xem phần Moderators.

Quyền node cụ thể

Quyền có thể được thiết lập trên các node ở cấp độ cho mỗi người dùng hoặc theo nhóm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết "Permissions" của node cụ thể mà bạn muốn thay đổi trên danh sách node. Theo mặc định, các quyền từ node cha sẽ được kế thừa cho các node con của nó, trừ khi bạn ghi đè nó bằng một giá trị quyền cụ thể hơn.

Lưu ý rằng nếu người dùng không thể xem một node cha, họ sẽ không bao giờ có thể xem bất kỳ node con nào của node đó, bất kể các quyền đó có bị ghi đè trong node con hay không.

Quyền là một chủ đề phức tạp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Permissions.